НАГРАДИ 2003

Официални награди на ХІV Фестивал на българския документален и анимационен филм „Златен ритон „2003“, Пловдив 2 – 8 ноември, присъдени от жури в състав:
Панчо Цанков-председател, Елдора Трайкова, Александър Донев, Антон Митов и Владимир Шишков

„Златен ритон“ за документален филм на:

„АЗБУКА НА НАДЕЖДАТА“ в лицето на режисьора Стефан Командарев и оператора Антон Бакарски. Един филм, изпълнен с любов поглед към трудното битие на няколко обикновени семейства, които са готови на ежедневни жертви за бъдещето на децета си;

„Златен ритон“ за анимационен филм на:

„ДРЕБОСЪКЪТ“ в лицето на режисьора Андрей Цветков. Това е историята на малка птица без крила, отхвърлена от всички, която отглежда дървото на надеждата;


Журито присъди Две специални награди на:

„ВЯТЪРЪТ НА ОГОЛЕНАТА ЛУНА“ в лицето на режисьора Иван Младенов и оператора Цветан Недков за артистично и емоционално внушение при разкриване трагичната съдба на жителите на едно българско село;

„ЧИЯ Е ТАЗИ ПЕСЕН?“ в лицето на режисьора Адела Пеева за оригиналната идея и провокативното й осъществяване при изследване на балканските бит и душевност;
Журито присъди Две Награди за дебют:

за дебют в документалното кино на филма „КАРЕ“ на режисьора Ани Йотова;

за дебют в анимационното кино на филма „ХАБАНЕРА“ на режисьора Драгомир Шолев;

Награда на Община Пловдив, присъдена от журито, на филма:

„ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСЕРВАТИЗМА НА БЪЛГАРИТЕ“ /Портрет на Константин Стоилов/ в лицето на режисьора Светослав Овчаров. За задълбоченото изследване на личността на един от големите български държавници, родом от град Пловдив, намерил сили да остане честен, независимо от превратностите на политиката;

Награда на СБФД, присъдена от журито, на филма:

„МЛАДИ СЪРЦА“ в лицето на режисьора Светослав Драганов. За добротата, човечността и непринуденото чувство за хумор, които разкриват в неочаквана светлина ежедневието на самотните възрастни хора;

Награда на БНТ, присъдена от журито, на филма:

„ТЕОРИЯ НА ГРЕШКИТЕ“ в лицето на режисьора Антон Радославов и сценариста Жезко Давидов. За остроумния поглед към една сериозна научна теория, която има непридвидими приложения в делника;

Награда на СБХ, присъдена от журито, се поделя между два филма, портретиращи съдбата на двама оригинални български художници, решени да следват свой собствен път в изкуството:

„СЛАВКА“ в лицето на режисьора Огнян Гелинов и

„ЕДНОКРАЧНО УБИВА ЗЛОТО“ в лицето на режисьора Михаил Венков.

Журито като оценява изключително високо документалната програма на ХІV Фестивал „Златен ритон“ реши да връчи три почетни диплома:

на РТВЦ Русе за цялостното си представяне на фестивала и за последователна политика в създаване на собствени документални филми с актуална и убедителна художествена реализация;

на режисьора Андрей Слабаков за филма „БАЩА МИ“;

на режисьора Ваня Баждарова за филма „АФЕРАТА СТОУН“;

Награда на българската кинокритика се присъжда на филма:

„ВЯТЪРЪТ НА ОГОЛЕНАТА ЛУНА“, режисьор Иван Младенов;

Националният филмов център присъжда Награда за най-добър продуцент:

на Стефан Командарев за успешен старт като продуцент на филма „АЗБУКА НА НАДЕЖДАТА“ – за избора на темата, за делови качества и професионализъм при реализацията на проекта;


Награда на Българската национална филмотека на филма:

„35 мм СПОМЕНИ“ в лицето на режисьора Иван Трайков и оператора Ваньо Георгиев;

Награда „Горчивата чаша“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св.Кл.Охридски“:

на сценариста и режисьора Никола Ковачев за цялостното му плодотворно присъствие в българската документална кинопублицистика и за филма „ОБИКНОВЕН СОЦИАЛИЗЪМ“. Наградата се присъжда за проявен граждански и художествен кураж за утвърждаването на жанра, житейска и екранна равносметка и на новия за нашето кино метод – метода на дълговременното самонаблюдение чрез собственото творчество.