ГЛИЧ В ЙЕРАРХИЯТА

Австрия/България, 2019, 06’ 35”, анимационен

„Глич в йерархията“ разглежда по чисто абстрактен начин една от основните идеи на икономическия модел “за общото благо”. Визуалните форми и музикалната интерпретация са синхронно свързани в йерархична зависимост, която ограничава пълния потенциал на всеки отделен елемент. До момента, в който матричният модел се разкъсва, връзките и посоките се изгубват и настава хаос. Сред хаоса автономните единици успяват да еволюират и да образуват хармоничен свободен организъм. ВЕСЕЛА ДАНЧЕВА е режисьор и продуцент на анимационни филми. Съосновател е на продуцентско студио “Компот колектив”. През последните 12 години инициира, режисира и продуцира независими анимационни филми, много от които са високо ценени в международната анимационна индустрия. Преподавател е в НХА и НБУ, София. Фестивали и награди: ECLAT 2019, Щутгарт, Германия; Анеси 2019, Франция; Сараево МКФ 2019; СФАФ 2020, Варна
Сценарий: Весела Данчева
Режисьор: Весела Данчева
Аниматори: Весела Данчева, Йоана Александрова, Наталия Атанасова
Композитор: Електрик Индиго
Продукция: Компот колектив, Клангфорум Виена
С подкрепата на: Cultural Affairs Department of the City of Vienna and Federal Chancellery of Austria, German Federal Cultural Foundation and Interfaces/Creative Europe Programme of EU
Контакт: [email protected], www.compote-collective.com